APO Hero
หาลูกค้าใหม่ๆ ไม่ใช่ก่อให้เกิดการฉ้อโกงใหม่ๆ

โซลูชั่นการคุ้มครองการเปิดบัญชีจาก BioCatch จะวิเคราะห์ข้อมูลและการโต้ตอบกับแอปพลิเคชันใหม่ๆ เพื่อตัดสินใจว่าเป็นคำขอจากผู้ใช้ตัวจริงหรือมิจฉาชีพ ขั้นตอนนี้จะทำให้ลูกค้าตัวจริงได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นมากขึ้นและปกป้องไม่ให้คุณต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและสูญเสียจากการฉ้อโกง

ขอรับการบรีฟข้อมูล

ป้องกันอัตลักษณ์ที่ปลอมแปลงหรือถูกโจรกรรม

สถาบันการเงินจะต้องสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้ตัวจริงกำลังเปิดบัญชีใหม่หรืออาชญากรบนโลกไซเบอร์กำลังใช้ข้อมูลประจำตัวที่ขโมยมาเพื่อเข้าถึงเงิน ถึงแม้ว่าปัญหานี้จะสร้างความท้าทายมากพอ แต่ก็จำเป็นต้องวิเคราะห์ตามนี้เพื่อทำให้ผู้ใช้ตัวจริงดำเนินการได้อย่างราบรื่น มิฉะนั้น พวกเขาก็จะล้มเลิก ไม่ดำเนินการ ทำให้เสียโอกาสในการหารายได้ การใช้กลวิธีหลายรูปแบบ อย่างเช่น บอตและการสวมรอย ทำให้ความท้าทายเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นและทั้งซับซ้อนขึ้นด้วย

ดูเอกสารข้อมูลโซลูชั่น

ระดับปัญหาเกี่ยวกับการเปิดบัญชี

52 %

การฉ้อโกงเกี่ยวกับการเปิดบัญชีใหม่ที่สถาบันการเงินเดียวกันกับบัญชีจริงของเหยื่อ

85 %

สถาบันการเงินที่เผชิญกับปัญหาการฉ้อโกงในระหว่างขั้นตอนการเปิดบัญชี

50 %

มีการใช้บอตเพื่อยื่นคำขอเปิดบัญชีเงินฝากใหม่

$ 3.2 B

การสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อโกงแบบ AO ในปี 2022 จากข้อมูลของ Javelin Strategy

สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ BioCatch Connect
icon-papers

ความคล่องในการใช้แอปพลิเคชัน

อาชญากรบนโลกไซเบอร์จะคุ้นเคยกับแบบฟอร์มการเปิดบัญชี พวกเขาจะไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์อย่างรวดเร็วเพื่อกรอกฟิลด์บังคับกรอกโดยไม่ต้องหยุดคิด

icon-frictionless

รูปแบบการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ

อาชญากรบนโลกไซเบอร์จะมีทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นสูง โดยใช้คีย์ลัดเพื่อควบคุม เช่น ระหว่างปุ่ม Field กับ Function

icon-data-capture

ไม่ค่อยคุ้นเคยกับข้อมูล

อาชญากรบนโลกไซเบอร์จะไม่คุ้นเคยกับข้อมูลของลูกค้าแต่ละคน และจังหวะการกรอกข้อมูลก็จะไม่ตรงกันด้วย

icon-account-opening

การตรวจจับการดำเนินการของบอต

อาชญากรบนโลกไซเบอร์มักจะใช้บอตเพื่อเร่งรัดขั้นตอนการยื่นคำขอ แต่บอตไม่สามารถเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ได้

icon-profile

การวิเคราะห์อายุ

อาชญากรบนโลกไซเบอร์จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนจังหวะการพิมพ์ที่ตรงกับอายุของลูกค้าได้ง่ายๆ

image-4

การฉ้อโกงในการเปิดบัญชีในยุคดิจิทัลแบงก์กิ้ง

การเปิดบัญชีผ่านการทำธุรกรรมธนาคารในระบบดิจิทัลจะทำให้สถาบันการเงินและผู้ที่ถูกโจรกรรมอัตลักษณ์ได้รับความเสี่ยงอย่างมีนัย ความท้าทายนี้ทำให้ผู้ใช้ตัวจริงเผชิญกับอุปสรรคเล็กน้อยระหว่างขั้นตอนการยื่นคำขอ แต่ข่าวกรองที่มีมากพอก็จะหยุดยั้งการเปิดบัญชีจากมิจฉาชีพได้สำเร็จสำคัญ แนวทางที่ถูกต้องจะช่วยปกป้องลูกค้าและคว้าโอกาสจากการเติบโตของการทำธุรกรรมธนาคารในระบบดิจิทัล

โซลูชั่นการคุ้มครองการเปิดบัญชีของ BioCatch มีทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวกรองเกี่ยวกับพฤติกรรม และข้อมูลเซสชันในอดีตเพื่อจัดการความเสี่ยงจากทุกช่องทางดิจิทัล จำกัดการสูญเสียทางการเงินและรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า

ดูเอกสารข้อมูลโซลูชั่น
Rectangle 2890

ขอรับการบรีฟข้อมูลเกี่ยวกับข่าวกรอง

ใช้เวลา 30 นาทีเพื่อศึกษาชั้นเชิง เทคนิคและกระบวนการ (TTP) ล่าสุดที่มิจฉาชีพใช้เพื่อหลอกลวงลูกค้าและทำร้ายแบรนด์ของคุณไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจาก BioCatch ของเรา

ขอรับการบรีฟข้อมูล